Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Календар рада за школску 2016/2017.годину

Почетак школске године: четвртак 01.09.2016. године

Завршетак првог полугођа: понедељак 30.01.2017. године

Почетак другог полугођа: понедељак 13.02.2017. године

Почетак пролећног распуста: четвртак 13.04.2017. године

Крај пролећног распуста: уторак 17.04.2017. године

Крај школске године за ученике завршних разреда: уторак 23.05.2017. године и 30.05.2017.године

Крај школске године за ученике осталих разреда: уторак 20.06.2017. године